کاج تاور کرین

کاج یا تلسکوپاژ تاور کرین کاج یا ارتفاع دهنده ی تاور کرین از قطعات ارتفاعی تاور کرین یا جرثقیل برجی به شمار می رود زیرا مهمترین قطعه در انجام عمل افزایش ارتفاع جرثقیل...

تاور کرین پتن Potain چیست و چگونه اوج گرفت ؟

فاستین پتن جوانی سی ساله بعد از فروش فروشگاه دوچرخه خود و پر کردن حق ثبت اختراع برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز، در سال 1928 شرکت پتن را در منطقه لاک لیت فرانسه (شهرستانی...
تماس برای خرید و اجاره